CÔNG TY TNHH MTV HÙNG NAM LONG

Chuyên: Sửa chữa laptop - Linh liện Laptop

 

Adapter Laptop zin, bảo hành 01 năm, 1 đổi 1.Có hộp & dây nguồn xịn kèm theo.

Adapter Laptop zin, bảo hành 01 năm, 1 đổi 1.Có hộp & dây nguồn xịn kèm theo.

 

 

Adapter ACER

Đơn vị

Giá bán

1

AD_ACER

Acer 19v - 3.42a zin

Cái

150k

2

AD_ACER

Acer 19v - 4.74a zin

Cái

180k

3

AD_ACER

Acer 19v - 1.58a zin

Cái

150k

4

AD_ACER

Acer 19v - 2.15a zin

Cái

175k

 

 

Adapter ASUS

   

1

AD_ASUS

Asus 19v - 3.42a zin

Cái

150k

2

AD_ASUS

Asus 19v - 4.74a zin

Cái

180k

3

AD_ASUS

Asus 19v - 2.1a zin (đầu Nokia)

Cái

150k

4

AD_ASUS

Asus 19v - 2.37a zin

Cái

185k

 

 

Adapter Dell

   

1

AD_DELL

Dell 19v - 3.34a zin

Cái

195k

2

AD_DELL

Dell 19v - 4.62a zin

Cái

200k

3

AD_DELL

Dell 19v - 4.62a slim zin

Cái

285k

4

AD_DELL

Dell 19v - 1.58a zin

Cái

150k

 

 

Adapter HP COMPAQ

   

1

AD_HP

Hp 18.5v - 3.5a đầu vàng zin

Cái

150k

2

AD_HP

Hp 18.5v - 3.5a đầu kim zin

Cái

170k

3

AD_HP

Hp 19v - 4.74a đầu kim zin

Cái

195k

4

AD_HP

Hp 19v - 4.74a đầu đạn zin

Cái

180k

5

AD_HP

Hp 19v - 1.58a zin

Cái

150k

6

AD_HP

Hp 19.5v - 3.33a New

Cái

255k

 

 

Adapter Lenovo Ibm

   

1

AD_LE

Lenovo 20v - 3.25a đầu kim zin

Cái

175k

2

AD_LE

Lenovo 20v - 4.5a đầu kim zin

Cái

195k

3

AD_LE

Lenovo 19v - 4.74a zin

Cái

180k

4

AD_LE

Lenovo 19v - 3.42a zin

Cái

150k

5

AD_LE

IBM Thinkpad 16v - 4.5a zin

Cái

205k

 

 

Adapter Toshiba

   

1

AD_TO

Toshiba 19v - 4.74a zin

Cái

180k

2

AD_TO

Toshiba 15v - 5a zin

Cái

180k

3

AD_TO

Toshiba 19v - 3.95a zin

Cái

180k

4

AD_TO

Toshiba 19v - 3.42a zin

Cái

150k

 

 

Adapter Sony VaiO

   

1

AD_SO

Sony 19.5v - 4.74a zin

Cái

185k

2

AD_SO

Sony 16v - 4a zin

Cái

155k

3

AD_SO

Sony 19.5v - 3.9a zin

Cái

185k

4

AD_SO

Sony 19.5v - 2a zin

Cái

160k

 

 

Adapter Samsung

   

1

AD_SA

Samsung 19v - 3.16a zin

Cái

150k

2

AD_SA

Samsung 19v - 4.74a zin

Cái

185k

 

 

Adapter Apple Macbook

   

1

AD_MAC

Mac 45w zin 2010

Cái

700k

2

AD_MAC

Mac 45w zin 2012

Cái

700k

3

AD_MAC

Mac 60w zin 2010

Cái

550k

4

AD_MAC

Mac 85w zin 2010

Cái

700k

Quý Khách Không lấy dây nguồn giảm 15k/1Adapter)
Adapter nào chưa có trên báo giá vui lòng Call để được báo chính xác!